''Zoals de zon de bloemen kleurt, zo kleurt kunst het leven. ''Sir John Lubbock''

 "Als alle kinderen dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt!"  
(Marcel van Herpen)

Ben jij een teamleider, directeur, cultuur coördinator of docent die, 
 

 -De kunst en cultuurvakken op jouw school naar nieuwe dimensies wil brengen om zo meer uit de talenten van kinderen te halen?
-Op zoek is naar vernieuwend lesmateriaal, nieuwe inspiratie en praktische tips die direct kunnen worden toegepast in de les?
-Meer kennis van materialen en technieken wil hebben om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden?
-Zich bewust is van het grote belang van creatief denken voor kinderen?

 

Bliss is er voor het onderwijs! Met 13 jaar onderwijservaring in de kunstvakken dompelt Bianca je in deze creatieve training onder in een zee van opdrachten, materialen/ technieken kennis en word je geïnspireerd om jouw school naar het volgende creatieve level te tillen.


Inspiratie

Kunst en cultuureducatie is een breed begrip en vraagt om continu nieuwe inspiratie en creatieve didactische werkvormen voor docenten. Beeldende vakken zijn onmisbaar voor de ontwikkeling van een kind. Jonge mensen hebben dit nodig om zichzelf te leren uiten, creatieve oplossingen te bedenken en om goed te kunnen samenwerken. Creatief leren denken zorgt daarnaast voor meer zelfvertrouwen en een sterkere intuïtie, hetgeen in de huidige maatschappij van groot belang is. Kunsteducatie kan daar een zeer belangrijke bijdrage aan leveren. 

Direct toepasbaar in de les

Bij Bliss leer je hoe je op een originele en creatieve wijze kinderen kunt leren kijken, inspireren, onderscheiden, interpreteren, creëren en verbeelden.  Door zelf creatief aan de slag te gaan krijg je een uitgebreidere kennis van materialen en technieken om zo de intrinsieke motivatie van je leerlingen te vergroten. In de training inspireert Bianca jou om creatieve opdrachten te bedenken aangepast aan jouw eigen doelgroep. Ze geeft antwoord op de vraag hoe je kinderen kunt uitdagen om ondernemend, onderzoekend en verwonderend aan de slag te gaan met beeldende middelen. Jullie kijken samen naar diverse didactische aanpakken en vertalen dit uiteraard naar de praktijk in jouw klas. Dit voelt als een enorme verrijking voor jouw onderwijspraktijk en de school. 

Lesdoelen

Waar sta je al met jouw school en wat willen jullie op school graag bereiken?  Bij Bliss ben je altijd zelf het vertrekpunt en vanuit die basis vertrekken we naar het volgende creatieve stadium. Bliss verwoordt vervolgens duidelijk de doelen van jouw lessen.  De onderwerpen en thema’s zijn vernieuwend en de creatieve middelen zullen tot de verbeelding spreken van de jonge cursisten die in jouw klas zitten. Het is immers bekend: "Als alle kinderen immers dezelfde kip moeten knippen, kunnen ze hun ei niet kwijt!"  Dat is geen kunst!  

Na deze training kun je

-Kunst en cultuureducatie op jouw school meer diepgang geven en naar het volgende level tillen.
-Het creatief denken bij kinderen/ jongeren stimuleren.
-Een uitgebreid repertoire aan materialen, technieken en vaardigheden voor de beeldende vakken toepassen.
-Originele ideeën voor creatieve opdrachten bedenken.
-Antwoorden vinden op vragen waar jij als docent of cultuurcoördinator tegenaan loopt binnen de beeldende vakken. 
-Kunstbeschouwing een duidelijke plaats geven binnen jouw lessen.
-Verschillende beeldaspecten inzetten om kinderen te leren kijken naar de wereld om hen heen.
-Diverse creatieve werkvormen inzetten in verschillende stadia van de lessen.
-Talenten bij kinderen optimaal ontdekken en ontwikkelen.
-Een groot kunstproject binnen jouw school ontwerpen en uitvoeren.

Training op maat
 
Bij Bliss ontwikkelen we graag een training op maat gemaakt voor uw school of uw scholenstichting. Als cultuur- coördinator, docente kunstvakken en kunstenares heeft Bianca Ambrosius in het praktijkonderwijs het kunst en cultuuronderwijs opgezet. Zij weet als geen ander hoe het is om kunst en cultuureducatie te ontwikkelen en te implementeren binnen een school en scholenstichting. Weet u hoe belangrijk kunst en cultuureducatie voor de ontwikkeling van kinderen is neem dan contact op met Bianca voor een geheel vrijblijvend gesprek om de mogelijkheden te bespreken voor uw school of scholenstichting.


''Creatief, innovatief, inspirerend, enthousiasmerend, duizendpoot. Pedagogisch en didactisch onderbouwd en dus de maat voor u en uw kinderen als u op zoek bent naar een scholingsaanbod dat past bij u of uw kind.
(Jack Smulders, schoolleider Wildveld)

Meer informatie?  

Neem vrijblijvend Contact op voor meer informatie.